Angry bird

 मला पक्षी काढायला खुप आवडतात. ते असतातच इतके रंगीबेरंगी की माझ्यासाठी अगदी आवडता विषय. मी लाईन्स वापुरून ही drawings काढतो. ह्याला आपण माझी स्टाईल ही म्हणू शतका. ही स्केच करताना वेळा कसा जातो समजत नाही. खुप छान वाटत. ही स्केचस मी स्वतःसाठी काढतो.

मागे मला माझ्या एका नातेवाईकाने प्रश्न विचारला होता की स्केचेस काढायचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं आहेस का? किती पैसे मिळतात.आता हा नातेवाईक म्हणजे सगळ्या गोष्टी पैशात मोजाणारा मी म्हणलं बाबा सगळ्या गोष्टी पैश्यासाठी नाही करत नाही. स्वतःसाठी पण काही गोष्टी करायच्या असतात त्यात काही वेगळीच माझा असते तुला नाही समजार.. त्याचा चेहरा angry bird सारखा झाला. तात्पर्य नातेवाईकांशी खरं मनातला बोलायच नाही त्यांना राग येतो.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s